УВАГА!
Щорічне оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді ліцею згідно із тестами і нормативами, затвердженими наказом Міністерства молоді і спорту України від 15.02.2016 №4665 «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» відбудеться 14-15 травня 2019 року.